Zdravotníci


Soutěž Hlídek mladých zdravotníků, konaná 27. 4. 2017 v Litoměřicích.
Soutěže se zúčastnily pětičlenné hlídky (velitel a 4 členové) prvního i druhého stupně.
Členové hlídek na jednotlivých stanovištích poskytovali první pomoc – např. ošetřovali zlomeniny, cizí těleso v ráně, mozkomíšní poranění, pneumotorax, resuscitaci, přenos raněných a obvazovou techniku.
V soutěži jsme měli 4 hlídky. Dvě hlídky mladších si vedly dobře, na soutěži byly poprvé, získaly mnoho poznatků a větší jistotu v poskytování první pomoci. Hlídka starších, ve složení A. Horká, K. Lafantová, K. Miňovská, A. Kročáková a K. Gallerová, skončila na velmi pěkném druhém místě.
D. Medáčková